Per tanggal 16 Agustus 2022, PUEBI sudah tidak digunakan dan digantikan dengan EYD (Edisi Kelima).

Huruf Abjad

Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf berikut.

KapitalNonkapitalNamaPengucapan
Aaaa
Bbbe
Ccce
Ddde
Eeeé
Ffefèf
Ggge
Hhhaha
Iiii
Jjje
Kkkaka
Llelèl
Mmemèm
Nnenèn
Oooo
Pppe
Qqkiki
Rrerèr
Ssesès
Ttte
Uuuu
Vvve
Wwwe
Xxeksèks
Yyye
Zzzetzèt
Catatan:

PUEBI 2015 menambahkan kolom "Pengucapan" yang dilengkapi diakritik.